Oganism Otonom

Enfòmew de strikti MDE yo

Ajans Nasyonal Zòn Pwoteje (ANAP)

Li jere epi kowòdone Sistèm Nasyonal Zòn Pwoteje yo; kowòdone preparasyon ak egzekisyon Plan Nasyonal Jesyon Zòn Pwoteje yo;

Service National de Gestion des Résidus Solides (SNGRS)

Elle consiste a établir en collaboration avec les secteurs concernés une politique nationale sur la gestion intégrée des zones côtières et marines.

Obsèvatwa Nasyonal Anvirònman ak Vilnerabilite (ONEV)

Li asire kolèk epi pwodui done sou anviwònman an; Bay vèy peryodikman sou anviwònman, sou pwoblèm ki gen rapò ak nivo dlo, dinamik akifer yo, siveyans nan zòn ki pwoteje ak zòn risk yo;